<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> Phim Han Quoc Korean Series Dai Han Drama Movies Bo Le DVD VCD 1

<body> <body>

Thanks to all of you that have visited Lan Nhi web site!!!   Hope you come back soon!!!   Phim Hn Quốc !!!!   Phim Hn Quốc !!!!!   Phim Hn Quốc !!!!  Lan Nhi  !!!

http://lannhi.ms11.net       Contact:   lannhi@gmail.com        [Index]        [Search]

[Incoming][Hn Quốc][Subtitle][HK-Tu] [i Loan] [Nhật] [Thai] [VN] [Thiếu Nhi]  

1[2[3[4[5[6[7[8[9[10[11]12[13[14[15]16[17[18]19]20[21]22]23]24]25]26[27]28]29]30]31]32]33]34]35]36]

Phim Hnh

Tựa Phim

Diễn Vin

Thể
Loại

Ngn
Ngữ

4 Chị Em
Story Of Four Sisters
    Diary of Sisters
18 VCDs
10 DVDs

Chae Rim
Han Jae Suk
Park Yae Jin
Hwang Soo Jeang
Kim Chan Woo

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Four Sisters
4 Chị Em
Story Of Four Sisters
    Diary of Sisters
7 DVDs...
Chae Rim
Han Jae Suk
Park Yae Jin
Hwang Soo Jeang
Kim Chan Woo
Tnh
Cảm
Korean
+
English
Subtitle
nh Dương Cuộc ời
Mặt Trời Trong Tri Tim Ti
Sunlight Upon Me
Sunshine Towards Me
My Sunshine
6 DVDs (DVD-Retail)
Ryu Si-Won
Kim So Yeon
Yoo Sun
Park Gwang Hyun
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam
nh Sng Cuộc ời
Sunlight Upon Me
Sunshine Towards Me
My Sunshine
6 DVDs...
Ryu Si-Won
Kim So Yeon
Yoo Sun
Park Gwang Hyun
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Sunlight Upon Me
nh Sng Cuộc ời
Sunshine Towards Me
My Sunshine
5 DVDs...
Ryu Si-Won
Kim So Yeon
Yoo Sun
Park Gwang Hyun
Tnh
Cảm
Korean
+
English
Subtitle
nh Dương Cuộc Tinh
Sunshine of Love
6 DVDs (17eps)
Song Hye Kyo
Ryu Seong Bum
Cho Hyun Jae
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Anh Vẫn Yu Em
Say You Love Me
7 DVDs..(20eps)
Kim Rae Won
Yeom Jung Ah
Yun So Yi
Kim Sung Soo
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam
Say You Love Me
Anh Vẫn Yu Em
8 DVDs..(20eps)
Kim Rae Won
Yeom Jung Ah
Yun So Yi
Kim Sung Soo
Tnh
Cảm
Korean
+
English
Subtitle

Anh Em Nh Bc Sĩ
Doctor Brothers
Doctor Family
Medical Brothers
16 VCDs (DVD-Ripped)
8 DVDs (DVD-Retail)

  Jang Dong Gun
  Lee Young Ae
  Son Chang Min
  Lee Min Young

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Bắc Kinh Tnh Yu Của Ti
Beijing My Love
Peking My Love
8 DVDs (DVD-Retail)
    (32eps)
Kim Jae Won
Han Chae Yong
Sun Fei Fei
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam
Bi Tinh Ca Buồn
Chuyện Tnh Buồn
Sad Love Story
Sad Sonata
6 DVDs (20eps)
Switchable (DVD-Retail)
    Vietnamese/ Mandarin
Kwon Sang Woo
Kim Hee Sun
Yeon Jung Hoon
Kim Yeon Joo
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam
+
Mandarin

Bo Tố Cuộc ời
Into the Storm
30 VCDs (DVD-Ripped)
4 DVDs

Kim Suk Hoon
Song Yoon Ah
Kim Min Joon

Tnh
Cảm

Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

Bạn
Friends
6 VCDs (DVD-Ripped)
   Japanese & Korean
   ( English sub.)
   (VCD-Retail)
Won Bin
Fukada Kyoko
Tnh
Cảm
Japanese
+
Korean
+
English
Subtitle

Bản Tnh Ca Ma ng
Winter Sonata
Winter Love Song
   (English Sub.)
6 DVDs + 1 OST
   (DVD-Retail)

Bae Yong Joon
Choi Ji Woo
Park Yong Ha
Park Sol Mi

Tnh
Cảm

Korean
+
English
Subtitle

Bản Tnh Ca Ma ng
Winter Sonata
Winter Love Song
20 VCDs (DVD-Ripped)
10 DVDs (DVD-Retail)

Bae Yong Joon
Choi Ji Woo
Park Yong Ha
Park Sol Mi

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Bắp Rang Bơ
Pop Corn
8 Compressed VCDs

Song Seung Hun
Kim Kyu Li

Phim
Vui

Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

Bap Rang
Pop Corn
16 VCDs
5 DVDs..
Song Seung Hun
Kim Kyu Li
Phim
Vui
Lồng
Tiếng

Bắn Hạ Ngi Sao
Star Shooting
    To Shoot a Star
16VCDs
3 DVDs

  Jun Do Yeon
  Jo In Sung
  Lee Suh Jin
  Park Sang Myun
  Hong Eun Hee
  Jo Jung Rin
  Byun Jung Soo

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Shotting For The Stars
Bắn Hạ Ngi Sao
Star Shooting
    To Shoot a Star
8 DVDs...
  Jun Do Yeon
  Jo In Sung
  Lee Suh Jin
  Park Sang Myun
  Hong Eun Hee
  Jo Jung Rin
  Byun Jung Soo
Tnh
Cảm
Korean
+
English
Subtitle

Bu Vật Hang Cung 1,2,3
    (Nng ế Chang Kun)
Jewel in the Palace 1,2,3
     (Dae Jang Gum)
54 VCDs
10 DVDs

Lee Young Ae
Ji Jin Hee
Hong Li Na
Im Ho
Kim Young Hyun

Lịch
 Sử

Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

Bẫy Ci Muổng
Seven Spoons
6 VCDs
1 DVD

Kim So Yeon
Chae Jung Ahn

Tnh
Cảm

Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

Bộ Ba
20 VCDs
   (DVD-Ripped)

Kim So Yeon
Song Ji Chang
Ryu Jin
Lee Jung Jin

Tnh
Cảm

Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

Bng Tuyết
Snow Man
7 DVDs...
Kim Rae Won
Jo Hyun Jae
Oh Yeon Soo
Gong Hyo Jin
Tnh
Cảm 
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam
Snow Man
Bng Tuyết
6 DVDs...
Kim Rae Won
Jo Hyun Jae
Oh Yeon Soo
Gong Hyo Jin
Tnh
Cảm 
Korean
+
English
Subtitl
B Mật Tnh Nhn
Secret Lover
16 VCDs
9 DVDs
Kim Min Jong
Kim Ha Neul
Ryu Si-Won
Ha Ji Won
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Secret Lover
B Mật Tnh Nhn
10 DVDs....

Kim Min Jong
Kim Ha Neul
Ryu Si-Won
Ha Ji Won

Tnh
Cảm

Korean
+
English
Subtitle

Ca Nữ Hai Mặt
Mina
15 VCDs

Chae Jung Ahn
An Jae Mo
Kim Seung Su
Kang Mi Seul
Kim Min Ho
Shin Ah

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Cảm Xc
Instinct / Feeling
13 VCDs
3 DVDs

Gam Woo Sung
Lee Hye Young
Son Ji Chang

Tnh
Cảm

Lồng
Tiếng

Cảnh St Trẻ
Bloody Cops
32 VCDs

Song Seung Hun
Kim Nam Joo
Kim So Yeon

Tnh
Cảm

Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

Cu Chuyện Hai Chị Em
A Tale of Two Sisters
2 VCDs

Yeom Jung Ah
Kim Gap Su
Yim Soo Jung

X
HộI

Korean
+
Viet
Namese
Subtitle

Cu Chuyện Trn ảo
What Happened On Island
7 DVDs...
Kim Min Jong
Han Ji Hae
Lee Dong Wook
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

Cầu Hn
Proposal
14 VCDs
2 DVDs

Ryu Si-Won
Kim Hee Sun
Kim Soo Yeon

Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam
Cu Chuyện Thnh Cng
    Của C Gi Ngổ Ngo
Successfull Story
    Of A Bright Girl
16VCDs
4 DVDs
Jang Na Ra
Jang Hyuk
Phim
Vui
Lồng
Tiếng
Cặp Đi Hon Hảo
4 DVDs...
Ahn Jae Wook
Hwang Shin Hae
Kwon Oh Joong
Oh Seung Hyun
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam
Chn Thật Với Tnh Yu
Did We Really Love
True to Love
40Compressed VCDs
17 DVDs (44eps)
Bae Yong Joon
Kim Hye Soo
Yun Son Ha
Lee Jae Ryong
Lee Na Young
Kim Young Ae
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Did We Really Love?
Chn Thật Với Tnh Yu
True to Love
15 DVDs...(44eps)
Bae Yong Joon
Kim Hye Soo
Yun Son Ha
Lee Jae Ryong
Lee Na Young
Kim Young Ae
Tnh
Cảm
Korean
+
English
Subtitle
Chị Du 19 Tuổi
My 19 Years Old
    Sister-in-law
My Sister-In-Law Is 19
7 DVDs (18eps)
Jung Gun Sook
Park Young Lan
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
My 19 Years Old
    Sister-in-law
Chị Du 19 Tuổi
My Sister-In-Law Is 19
10 DVDs...(18eps)
Jung Gun Sook
Park Young Lan
Tnh
Cảm
Korean
+
English
Subtitle
Chiếc Bnh Ngọt Ngo
Sweet Red Bean Bread
Sweet Buns
7 DVDs..(25eps)
Choi Kang Hee
Park Jwang Hyun
Jeong Chan
Jeong So Young
Phim
Vui
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

Chiếc Giầy Thủy Tinh
Glass Shoe
Glass Slippers
40 VCDs (DVD-Ripped)
10 DVDs

Han Jae Suk
Kim Hyun Joo
So Ji Sup
Kim Ji Ho

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Chim Lửa
Firebird / Phoenix
26 VCDs
6 DVDs
Lee Eun Joo
Lee Seo Jin
Eric of Shinhwa
Jung Hae Young
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Firebird
Phoenix
Chim Lửa
9 DVDs...
Lee Eun Joo
Lee Seo Jin
Eric of Shinhwa
Jung Hae Young
Tnh
Cảm
Korean
+
English
Subtitle

Chọn Lựa
Myth Of A Hero
18 Compressed VCDs
5 DVDs  (24eps)

Jang Dong Gun
Lee Min Young

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Chuyện Hợp Tan
Stained Glass
20 VCDs
6 DVDs
Kim Ha Neul
Lee Dong Gun
Kim Sung Soo
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Stained Glass
Chuyện Hợp Tan
9 DVDs...
Kim Ha Neul
Lee Dong Gun
Kim Sung Soo
Tnh
Cảm
Korean
+
English
Subtitle
Chuyện Tnh Buồn
Bi Tinh Ca Buồn
Sad Love Story
Sad Sonata
  6 DVDs (20eps)
Switchable (DVD-Retail)
    Vietnamese/ Mandarin
Kwon Sang Woo
Kim Hee Sun
Yeon Jung Hoon
Kim Yeon Joo
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam
Chuyện Tinh Ở Harvard
Love Story in Harvard
7 DVDs (16eps)
Kim Rae Won
Kim Tae Hee
Lee Jeong Jin
Kim Min
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

Chuyện Tnh C Gi ậu ỏ
My Love, Patzzi!
3 DVDs

Jang Na Ra
Kim Jae Won
Kim Rae Won
Hong Eun Hee
Kang Rae Yeon

Phim
Vui
Lồng
Tiếng
Chuyện Tnh Paris
Romance in Paris
    (Des Amoureux Paris)
    Lovers in Paris
21 VCDs
6 DVDs
Park Shin Yang
Kim Jeong Eun
Lee Dong Geon
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

Chuyện Tnh Paris
Romance in Paris
    (Des Amoureux Paris)
    Lovers in Paris
8 DVDs (20eps)
    (English Sub.)

Park Shin Yang
Kim Jeong Eun
Lee Dong Geon

Tnh
Cảm

Korean
+
English
Subtitle

Chuyện Tnh Vượt
    Thời Gian 
The Everlasting Love
    Thousand Years Of Love
20 VCDs
5 DVDs
So Ji Sup
Sung Yu Ri
Kim Nam Jin
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng

1000 Years Of Love
Chuyện Tnh Vượt
    Thời Gian
The Everlasting Love
5 DVDs....(English Sub.)

So Ji Sup
Sung Yu Ri
Kim Nam Jin

Tnh
Cảm
Korean
+
English
Subtitle
Chuyện Tnh Vượt
    Thời Gian
The Everlasting Love
    Thousand Years Of Love
25 VCDs (DVD-Ripped)
So Ji Sup
Sung Yu Ri
Kim Nam Jin
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam
C Bạn Gia Sư
My Tutor Friend
2 VCDs
Kim Ha Neul
Kwon Sang Woo
Phim
Vui
Korean
+
Viet
Namese
Subtitle
C Du H Nội
Hanoi Bride Love Story
1 DVD
Park Eun Woo
Park Suk Woo
Tnh
Cảm
Korean
+
English
Subtitle
C Du H Nội
Hanoi Bride Love Story
1 DVD
Park Eun Woo
Park Suk Woo
Tnh
Cảm
Korean
+
Viet
Namese
Subtitle
C Du Nhỏ Xinh
Sweet 18
8 DVDs (DVD-Retail)
Lee Dong Gun
Han Ji Hye
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam
C Du Nhỏ Xinh
Sweet 18
6 DVDs (16eps)
   (DVD-Retail)
Lee Dong Gun
Han Ji Hye
Tnh
Cảm
Korean
+
English
Subtitle
C Gi Ngổ Ngo
My Funny Wild Girl
7 DVDs...(17eps)
Bae Doo Na
Shin Sung Woo
Kang Dong Won
Kim Yu Mi
Phim
Vui
Lồng
Tiếng

C Gi Thng Minh
Successfull Story
    Of A Bright Girl
8 DVDs (English Sub.)
    Switchable (DVD-Retail)
    Korean / Mandarin

Jang Na Ra
Jang Hyuk

Phim
Vui
Korean
+
English
Subtitle
C Nng ỏng ảnh
My Fair Lady
22 VCDs (DVD-Ripped)
Go Su
Kim Hee Sun
Son Chang Min
Park Han Byu
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam
Con Hạc Giấy
Paper Crane
55VCDs
Ryu Si-Won
Song Yuh Ah
Myung Se Bin
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam
Con Mo Dưới Mi Nh
The Attic Cat
    Cats On The Roof
16VCDs
3 DVDs
Kim Rae Won
Jung Da Bin
Lee Hyun Woo
Choi Jung Yoon
Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Roof top Room Cat
Con Mo Dưới Mi Nh
The Attic Cat
    Cats On The Roof
8 DVDs..
Kim Rae Won
Jung Da Bin
Lee Hyun Woo
Choi Jung Yoon
Tnh
Cảm
Korean
+
English
Subtitle

C Nhảy Cuối Cng
Final Jump
16 VCDs (DVD-Ripped)
2 DVDs

Jang Dong Gun
Shim Eun Hae

Tnh
Cảm
Lồng
Tiếng
Cuộc Sống Tuyệt Vời
A Wonderful Life
5 DVDs...(16eps)
Kim Jae Won
Eugene
Yoo Jin
Lee Ji Hoon
Han Eun Jung
Joo Hyun
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam
Cửa Sổ C Kiếng Mu
Hoa Thủy Tinh
Glass Picture
Stained Glass Window
5 DVDs....(20eps)
Kim Ha Neul
Lee Dong Gun
Kim Sung Soo
Tnh
Cảm
Thuyết
Minh
từ
Việt
Nam

http://lannhi.ms11.net    Contact: lannhi@gmail.com   [Index]   [Search

This website and all images Copyright

Listing of Korean TV Dramas