Phim Thiếu Nhi !!! Phim ThPhim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! PhimPhim Thiếu Nhi !!!  Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! iếu Nhi !!!

http://lannhi.ms11.net       Contact:   lannhi@gmail.com        [Index]        [Search]

[Incoming][Hn Quốc][Subtitle][HK-Tu] [i Loan] [Nhật] [Thai] [VN] [Thiếu Nhi]  

[1[2[3[4[5[6[7[8[9[10[11]12[13[14[15]16[17[18]19]20[21]22]23]24]25]26[27]28]29]30]31]32]33]34]35]36]

Hinh

Tựa Phim 1

Tựa Phim 2

Thể
Loại

Ngn
Ngữ

Con C B B 1 (Ca Nhạc)
Tập đếm
Rửa mặt như mo
Cả nh thương nhau
Mẹ yu khng no
ọc thơ bạn mới đến trường
Trường của chng chu
    l trường mầm non
Bng hoa mừng c
Chu yu b
Bắc kim thang
Chu đi mẫu gio
Những em b ngoan   

C v mẹ
i học về
Thể dục buổi sng
B lật đật
Chu vẽ ng mặt trời
C lả
i bn tay
Hổng dm đu
Một con vịt
Chị ong nu
Ta m em
Ch vịt con
Ka con bướm v ngu
Con
C
B
B
1

 Ca
Nhạc

Việt
Nam

Con C B B 2 (Ca Nhạc)
Thể dục buổi sng
B lật đật
Chu vẽ ng mặt trời
C lả
Thơ "Mười Trứng Trn"
i bn tay
B qut nh  

Hổng dm đu
Một con vịt
Thơ ma xun
Chị ong nu
Ta m em
Ch vịt con
Ka con bướm vng
Con
C
B
B
2

 Ca
Nhạc

Việt
Nam

Con C B B 3 (Ca Nhạc)
Một nụ hoa
Ch mo con
Tri đất ny l
    của chng mnh
C vng bơi
Lin khc đồng dao 1
Em đi mẫu gio

Mừng sinh nhật
Lin khc đồng dao 2 
Ka con bướm vng
Ch vịt con
Lin khc g trống,
    mo con v cn con
Tay thơm tay ngoan
Vui đến trường

Con
C
B
B
3

 Ca
Nhạc

Việt
Nam

Con C B B 4 (Ca Nhạc)
Ngy Tết qu em
Em đi cha Hương
Ma xun đến rồi
Xun thắm tươi
Bạn cng vui xun

Cnh hoa o
Thắng cảnh Việt Nam
Mẹ yu khng no
Bng hoa mừng c
Trường của chng chu
    l trường mầm non y

Con
C
B
B
4
Ca
Nhạc

Việt
Nam

Con C B B 5 (Ca Nhạc)
Logo
Bố l tất cả
Nhong nhong nhong
Trăng sng

Vườn cy của ba
Ca dao tục ngữ Việt Nam
Cho con
Em l hoa hồng nhỏ

Con
C
B
B5
Ca
Nhạc

Việt
Nam

Con C B B 6 (Ca Nhạc)
Hai con thằn lằn con
This old man
Inh Lả ơi
ABC medley
Ca da tục ngữ Việt Nam 3

Bingo
Thơ c gio em
Ma gọi lửa
Ba mươi su thứ chim
Kết thc
Con
C
B
B6
Ca
Nhạc

Việt
Nam

Con C B B 7A (Ca Nhạc)
Mở mn
G gy le te
Ma Ấn ộ
Tr chơi
Ru em
Nhớ cha
Con
C
B
B7A
Ca
Nhạc
Việt
Nam

Con C B B 7B (Ca Nhạc)
Old Mac Donald had a farm
Seven days in a week
Biểu diễn thời trang

I'm a spider
Six green &
    speckled frogs
Rain, rain, rain go away 

Con
C
B
B7B
Ca
Nhạc

Việt
Nam

Con C B B 8A (Ca Nhạc)
Ma Ln Sư Rồng
Củ cải trắng
Bus song
Vầng trăng cổ tch

Khch đến nh
    (Lin khc nhạc Hoa)
The Circus coming
     to town
Polly Wooly
n c

Con
C
B
B8A
Ca
Nhạc

Việt
Nam

Con C B B 8B (Ca Nhạc)
Ln thăm Ch Cuội
Ch lừa con dễ thương
Down by the bay
Gọi trăng l g
Vui cắm trại
Do your ears hang low
Mừng trung thu
Ngi sao nhỏ
The name game
Rước đn Thng Tm
Con
C
B
B8B
Ca
Nhạc

Việt
Nam

Con C B B 9A (Ca Nhạc)
Logo
 Huong Ca phe
Oh! Susana
Cung hat len nao
Thoi trang dao pho

Chao ban
Ca dao tuc ngu Viet Nam 1
Xiec thu
Dan ga con
Em yeu bien
Tren duong xa

Con
C
B
B9A
Ca
Nhạc

Việt
Nam

Con C B B 9B (Ca Nhạc)
Logo
 I Love the water world
Tham que huong yeu dau
Gap lai thay
Thoi trang long den

Chu meo con
Vien du 2
Ca dao tuc ngu Viet Nam 2 If you're happy &
    you know it
Thoung ong lai do
 Mua thu da toi

Con
C
B
B9B
Ca
Nhạc
Việt
Nam

Con C B B 11A (Ca Nhạc)
Logo
 Santa Clause coming to town
We wish you a Merry
    Christmas
Jingle bells
Rudolf

Deck the halls
Ding dong merrily on high
Baby bumble
Ten in a bed
Once an Austrian
    went Yodeling

Con
C
B
B11A
Ca
Nhạc
Việt
Nam

Con C B B 11B (Ca Nhạc)
 Days of Christmas
Jingle bell rock
Silent night
She waded in the water
Oh where, oh where
    has my little dog gone

John Brown's baby
Mary Mary
The ants go marching
Boom boom ain't
    it great to be crazy
Toy in the box

Con
C
B
B11B
Ca
Nhạc
Việt
Nam
         

http://lannhi.ms11.net    Contact: lannhi@gmail.com   [Index]   [Search

This website and all images Copyright