Phim Thiếu Nhi !!! Phim ThPhim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! PhimPhim Thiếu Nhi !!!  Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! Phim Thiếu Nhi !!! iếu Nhi !!!

http://lannhi.ms11.net       Contact:   lannhi@gmail.com        [Index]        [Search]

[Incoming][Hn Quốc][Subtitle][HK-Tu] [i Loan] [Nhật] [Thai] [VN] [Thiếu Nhi]  

[1[2[3[4[5[6[7[8[9[10[11]12[13[14[15]16[17[18]19]20[21]22]23]24]25]26[27]28]29]30]31]32]33]34]35]36]

Hinh

Tựa Phim 1

Tựa Phim 2

Thể
Loại

Ngn
Ngữ

Con Chim Non 1 (Ca Nhạc)
i học
V sao con mo rửa mặt
Con Chim Non

G trống, mo con
    v cn con
Hoa b ngoan
Lin khc Ch Vịt Con

Con
Chim
Non
1
Ca Nhạc

Việt
Nam

Con Chim Non 2 (Ca Nhạc)
Ma đn
C gio
Lin khc Chu i Mẫu Gio
Cho ti đi lm mưa với

Lin khc G Trống,
    Mo Con V Cn Con
Tay thơm tay ngoan
Vui đến trường
Ch mo l bạn em 

Con
Chim
Non
2
Ca Nhạc

Việt
Nam

Con Chim Non 3 (Ca Nhạc)
Sắn đến Tết rồi
Ma xun của em
Cng ht mừng xun
Ma Cng
Ra chơi vườn hoa
Thin đng bp b

Thơ : Kể chuyện
     cho b nghe
Thắng cảnh Việt Nam
Tập đếm
Rửa mặt như mo
Cả nh thương nhau

Con
Chim
Non
3
Ca Nhạc

Việt
Nam

Con Chim Non 4 (Ca Nhạc)
Gấu vo rừng xanh
Ch ếch con
uổi chim
Cưỡi ngựa tre

Ca dao tục ngữ
    Việt Nam 2
Ch chuột nhắt
Ch thỏ con
Giới thiệu 

Con
Chim
Non
4
Ca Nhạc

Việt
Nam

Con Chim Non 5 (Ca Nhạc)
Ci nn xinh
You are my sunshine
Mưa rơi
Thin đng bp b
Peter and hammer
Hoa trong vườn
Thơ chuyện b mật
Head and shoulders
L cy bng
Kết thc
Con
Chim
Non
5
Ca Nhạc

Việt
Nam

Con Chim Non 6A (Ca Nhạc)
Gnh gnh gồng gồng
I'm a little teapot
Vườn chim
Cng đi đều
Vo rừng hoa
Ma sạp
Năm ngn tay ngoan
Bầu trời em yu
Con
Chim
Non
6A
Ca Nhạc

Việt
Nam

Con Chim Non 6B (Ca Nhạc)
V sao chim hay ht
Nhớ ba
H
H Ba L
Ma xun

Chim non lễ php
Bn tay
Lin khc cả nh
    thương nhau
Tiếng trống trường
B t ti

Con
Chim
Non
6B
Ca Nhạc

Việt
Nam

Con Chim Non 7A (Ca Nhạc)
Vui nua len nao
Mua hoa binh
Bai ca di hoc
Hai chu tho con
Cham chi

Chu Nhat be di choi
Ngoi truong moi
Ca dao Tuc Ngu
Vien Du
Xep hang deu lop

Con
Chim
Non
7A
Ca Nhạc

Việt
Nam

Con Chim Non 7B (Ca Nhạc)
Khuc ca ron rang
Em ve dep
Ga trong thoi ken
Buom oi! dung bay
Tay dep

La Xanh  
Go giao em
Vuon hoa co trong
Chu ech com
Em yeu cay xanh

Con
Chim
Non
7B
Ca Nhạc

Việt
Nam

Con Chim Non 8A (Ca Nhạc)
Em nho Tay Nguyen
Loi Co
Chi lai do
Be va ong mat troi
Bai hat nam tay

Be khoe be ngoan
Cu ti luoi
Ly dem trang
Tha dieu
Ga mai tim o

Con
Chim
Non
8A
Ca Nhạc
Việt
Nam
Con Chim Non 6A (Ca Nhạc)
Logo
Bong hong tang co
Trang lai sang ngoi
Ong chau
Ngay dau cua mot nam

Giua bien vang
Giac mo bay cao
Noi voi em
Xuan hien nhu em con
Chi co mot tren doi

Con
Chim
Non
8B
Ca Nhạc
Việt
Nam
         

http://lannhi.ms11.net    Contact: lannhi@gmail.com   [Index]   [Search

This website and all images Copyright